Посольство України в Малайзії

Київ 08:49

Надання пільг громадянам України

ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державне мито

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113 )

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

     {  Пункт  1  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  2  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  3  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  4  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  5  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  6  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  7  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  8  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  9  частини  першої  статті  4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  10  частини  першої  статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  11  частини  першої  статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     {  Пункт  12  частини  першої  статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

    13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разівизнання  батьківства (материнства), усиновлення, також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

{  Пункт  13 частини першої статті 4 в редакції  Закону  N 2398-VI( 2398-17 ) від 01.07.2010 }

     14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

     15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

     { Абзац другий пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     { Абзац третій пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

     на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, y зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

     на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

     на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

     на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

     на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; { Абзац шостий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2785-III
( 2785-14 ) від 15.11.2001 }

     на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства; { Абзац сьомий пункту 16 частини першої статті
4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 )
від 03.03.2005 }

     17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;

{ Пункт 17 статті 4 в редакції Закону N 490/96-ВР від 13.11.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

     18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; { Абзац перший пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 }

     громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; { Абзац другий пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 }

     громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

     інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

     інваліди I та II груп;

     19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;

     20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка; { Пункт 20 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 }

     21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення; { Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-12 від 25.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 }

     22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

     23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

     24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

     25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон; { Пункт 25 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 }

     { Пункт 26 статті 4 виключено на підставі Закону N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року }

     { Пункт 27 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій; { Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 303/96-ВР від 10.07.96, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

{ Пункт 30 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 31 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 32 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2785-III ( 2785-14 ) від 15.11.2001 }

{ Пункт 33 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; { Пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }

     35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами; { Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 664-IV ( 664-15 ) від 03.04.2003, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 36 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 37 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 38 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 39 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 40 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 41 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 42 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 43 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 44 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельнихділянок; { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 899-IV ( 899-15 ) від 05.06.2003 }

{ Пункт 46 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 47 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 48 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Пункт 49 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012 }

{ Пункт 50 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015 }

{ Пункт 51 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015 }

     52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше; { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012 }

     53) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }

     54) приймаючий банк - при отриманні активів і зобов'язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням; { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 54 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014 }

     55) перехідний банк - при отриманні активів і зобов'язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням. { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 55 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014 }

     Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України. { Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }

 


Консульський відділ Посольства України у Малайзії
Керівник: Шорнікова Катерина Володимирівна
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

вул. Тун Разак 207, будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02 50400 Куала-Лумпур, Малайзія

Телефон: (+6-03) 2166 9552, (+6016) 748 4123 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+6-03) 2166 4371
Ел. пошта: emb_my@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 – 12:30.

Середа: 14:00 - 16:00.

УВАГА! Громадяни окремих категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі та відвідувачі з дітьми до 6-ти років) обслуговуються поза чергою.

Обідня перерва: 13:00 - 13:45.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: потерпілі (втрата паспортних документів), ДТП, смерть, арешт, госпіталізація громадян України. У разі виникнення обставин екстреного характеру, що потребує невідкладного реагування зі сторони консульської посадової особи Посольства України в Малайзії, невідкладно телефонуйте за номером телефону у Малайзії (+6016)7484123.

Особистий прийом громадян керівником закордонної дипломатичної установи здійснюється за попереднім записом

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 10:00 — 12:30,

Середа: 14:00 — 16:00.

Обідня перерва: 13:00 - 13:45.

Вихідні дні: субота, неділя, офіційні свята України та Малайзії

Консульський відділ Посольства зачинений протягом усіх українських і деяких малайзійських свят.

 

Межі консульського округу:

Малайзія, Демократична Республіка Тимор-Леште, Республіка Філіппіни